Інститут прикладних гуманітарних досліджень

Інститут прикладних гуманітарних досліджень​

Виконавчий директор Інституту прикладних гуманітарних досліджень

Загальне керівництво Організацією у період між засіданнями Загальних зборів учасників та Правління здійснює Виконавчий директор. Виконавчий директор призначається на посаду Правлінням, голосами не менш ніж трьох членів Правління, строком на п’ять років. Одна й та сама особа не може обіймати посаду Виконавчого директора більше трьох строків поспіль.

Виконавчий директор не може бути членом (членкинею) Організації, не може виконувати обов’язки Голови Правління, Заступника Голови Правління, бути членом (членкинею) Правління та/або обіймати посаду Контролера-ревізора Організації.

Виконавчий директор має такі ключові повноваження: 

– здійснює загальне керівництво поточною роботою Організації та звітує про це перед Правлінням;

– очолює, організовує та контролює роботу Дирекції; здійснює та очолює підготовку засідань Дирекції, головує на засіданнях Дирекції;

– діє без доручення(довіреності) від імені Організації, представляє Організацію в усіх установах і організаціях, у стосунках з органами влади, юридичними та фізичними особами, в тому числі за межами території України;

– має право підпису документів від імені Організації, як перша особа;

– здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників(працівниць Організації), головного бухгалтера(бухгалтера);

– відкриває рахунки в установах банків, підписує фінансові та інші документи Організації;

– видає накази та інші акти з питань діяльності Дирекції; організує розробку внутрішніх актів Організації (порядків, положень, політик, посадових інструкцій тощо) та подає їх на затвердження Правлінню;

– здійснює інші дії, що випливають для посади Виконавчого директора із цього Статуту, рішень Загальних зборів учасників та Правління.

У разі відсутності Виконавчого директора, тимчасової неможливості ним(нею) виконувати свої обов’язки, його(її) повноваження виконує член(членкиня) Дирекції та/або штатний працівник(працівниця), визначений письмовим дорученням Виконавчого директора. За відсутності такого доручення, у випадку відсутності Виконавчого директора, тимчасової неможливості ним(нею) виконувати свої обов’язки, його повноваження виконує Голова Правління.

Виконавчий директор, не менше ніж один раз на рік звітує щодо своєї діяльності перед Правлінням та надає перспективний план діяльності на наступний рік.

З 06 липня 2020 року Виконавчою директоркою Інституту є Колода Тетяна Михайлівна.