Інститут прикладних гуманітарних досліджень

Інститут прикладних гуманітарних досліджень​

Інститут

Інститут прикладних гуманітарних досліджень засновано 30 листопада 1998 року групою українських юристів, соціологів та політологів.

За час свого існування Інститут перетворився на одну з провідних неурядових дослідницьких та тренінгових установ в країні. Інститут має значний досвід професійної діяльності в підготовці фундаментальних аналітичних досліджень, що мають суттєве значення для розвитку українського законодавства, в участі в законопроектних роботах, в проведенні масштабних соціологічних досліджень, в організації заходів з захисту прав людини, в проведенні круглих столів, семінарів та професійних тренінгів. Інститут здійснює активну видавничу діяльність.

Інститут прикладних гуманітарних досліджень створено у організаційно-правовій формі Громадської Організації – юридичної особи за законодавством України. Вищим керівним органом Інституту є Загальні збори учасників. Органом управління Організацією, який створюється відповідно Статуту Інституту, та діє в порядку і в межах повноважень, визначених цим Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників є Правління. Виконавчим органом Організації є Дирекція, яку очолює Виконавчий директор Організації. Загальне керівництво Організацією у період між засіданнями Загальних зборів учасників та Правління здійснює Виконавчий директор. Контролюючим органом Організації є Контролер-ревізор Організації, який є особою з контрольними повноваженнями, що уповноважена Загальними зборами учасників, здійснювати контроль за використанням коштів та фінансовою документацією Організації.