Інститут прикладних гуманітарних досліджень

Інститут прикладних гуманітарних досліджень​

Правові позиції провідних рішень ЄСПЛ

На даній строрінці Ви маєте можливість ознайомитись з переліком провідних рішень ЄСПЛ та деякими позиціями ЄСПЛ висловленими в провідних рішеннях.

Провідними є рішення , в яких вперше ЄСПЛ було встановлено певний підхід у конкретній справі, що може отримати статус правової позиції; Правова природа провідних рішень базується на відповідній доктрині “провідного рішення”, що застосовується у країнах загального права (у США – landmark case, а у Великій Британії і країнах, де має вплив англійська правова традиція – leading case) і сприйнята ЄСПЛ як спосіб закріплення “усталеної практики”.

Навігація:

Стаття 2 Конвенції (право на життя);

Стаття 3 Конвенції (заборона катування);

Стаття 4 Конвенції (заборона рабства та примусової праці);

Стаття 5 Конвенції (право на особисту свободу та особисту недоторканність);

Статття 6 Конвенції (право на справедливий суд);

Стаття 7 Конвенції (Ніякого покарання без закону);

Стаття 8 Конвенції (право на повагу до приватного та сімейного життя);

Стаття 9 Конвенції (право на свободу думки,совісті і релігії);

Стаття 10 Конвенції (свобода вираження поглядів);

Стаття 11 Конвенції (свобода зібрань та об’єднання);

Стаття 12 Конвенції (право на шлюб);

Стаття 13 (право на ефективний засіб юридичного захисту).