Інститут прикладних гуманітарних досліджень

Інститут прикладних гуманітарних досліджень​

Контролер-ревізор Інституту прикладних гуманітарних досліджень

Контролюючим органом Організації є Контролер-ревізор Організації, який є особою з контрольними повноваженнями, що уповноважена Загальними зборами учасників, здійснювати контроль за використанням коштів та фінансовою документацією Організації.

Контролер-ревізор обирається Загальними зборами учасників строком на чотири роки. Одна і та сама особа не може бути обрана Контролером-ревізором Організації більше ніж на два строки поспіль.

Контролер-ревізор має повноваження здійснювати контроль за використанням коштів керівними та виконавчими органами Організації, перевірку звітів та іншої фінансової документації Організації.

Контролер-ревізор для здійснення своїх повноважень має право:

-отримувати будь-які документи, що стосуються використання коштів в Організації та фінансової документації Організації;

-вимагати письмових пояснень від керівних, виконавчих органів,інших органів управління посадових осіб Організації;

-вносити вимогу про скликання позачергового засідання Загальних зборів учасників;

-вносити вимогу про скликання позачергового засідання Правління;

-ініціювати питання про внесення змін до цього Статуту.

Контролер-ревізор має право залучати аудиторів та інших експертів до аудиту фінансової діяльності Організації.

Контролер-ревізор, не менше ніж один раз на рік звітує щодо своєї діяльності перед Загальними зборами учасників та надає їм висновок про фінансову діяльність Організації за звітний період.