Інститут прикладних гуманітарних досліджень

Інститут прикладних гуманітарних досліджень​

Головні напрямки діяльності

Відповідно до Стратегічного плану Інтситуту на 2018-2020 роки( Затверджено Протоколом Позачергових Загальних зборів учасників Громадської Організації № 3-10/2017 від 10.09.2017 року), стратегічними (головними) напрямкими діяльності Інституту на 2018-2020 роки є:

• Протидія дискримінації та забезпечення гендерної рівності;

• Сприяння запобіганню корупції в Україні;

• Сприяння розвитку судової реформи в Україні;

• Сприяння реформи кримінальної юстиції в Україні.

Також Інститут провадить діяльність в законопроектних роботах, в проведенні масштабних соціологічних досліджень, в організації заходів з захисту прав людини, в проведенні круглих столів, семінарів та професійних тренінгів. Інститут здійснює активну видавничу діяльність.

Інститут має значний досвід проведення моніторингів судової діяльності за різними предметами досліджень: застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, практика органів з питань дисциплінарної відповідальності суддів, реформування судової системи, запобігання та протидія корупції, застосування судами кримінального-процесуального законодавства, тощо.

Співпраця з судами є одним з пріоритетів Інституту з 2000 року. За цей час було проведено більше 200 заходів для судів різних юрисдикцій в усіх регіонах України (семінари, тренінги тощо), із залученням суддів та співробітників апаратів судів.

Постійно проводиться фахова експертиза законопроектів (виборче, міграційне, антикорупційне, кримінально-процесуальне законодавство, питання імплементації норм міжнародних договорів України тощо).